Atomun Yapısı Hakkındaki Fikri Hangi Bilim Adamları Hangi Tarihte Ortaya Atmışlardır?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atomun Yapısı Hakkındaki Fikri Hangi Bilim Adamları Hangi Tarihte Ortaya Atmışlardır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atomun Yapısı Hakkındaki Fikri Hangi Bilim Adamları Hangi Tarihte Ortaya Atmışlardır?

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Atomun Yapısı Hakkında Fikir Hangi Bilim Adamları Hangi Tarihte Ortaya Atmışlardır

  a) Democritus Atom Modeli (Democritus–M.Ö. 400) :
  Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400’lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. (Teosta yaşamıştır). Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. Democritus, atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylemiştir. Democritus’ a göre;
  • Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur.
  • Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur.
  • Maddelerin farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların sayı ve dizilişi biçiminin farklı olmasıdır.
  • Atom görülemez.
  • Atom görülemediği için bölünemez.

  b) Dalton Atom Modeli (John Dalton 1766–1844) :
  Atom hakkında ilk bilimsel görüş 1803 – 1808 yılları arasında İngiliz bilim adamı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Dalton’ a göre;
  • Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez berk taneciklerden oluşur.)
  • Atom parçalanamaz.
  • Atom içi dolu küre şeklindedir.
  • Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur.
  • Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların farklı özellikte olmasıdır.
  • Bir maddeyi oluşturan atomların tamamı birbirleriyle aynı özelliklere sahiptir.

  c) Thomson Atom Modeli (John Joseph Thomson 1856–1940) :
  Atomun yapısı hakkında ilk model 1897 yılında Thomson tarafından ortaya konmuştur. Thomson atom modeli bir karpuza ya da üzümlü keke benzer. Thomson’ a göre;
  • Atom küre şeklindedir. (Çapı 10–8 cm)
  • Atomda (+) ve (–) yüklü tanecikler bulunur.
  • Thomson’a göre atom; dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup negatif yüklü olan elektronlar kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş haldedir.
  • Atomlar, daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilirler.

  d) Rutherford Atom Modeli (Ernest Rutherford 1871–1937) :
  Atomun çekirdeğini ve çekirdekle ilgili birçok özelliğin ilk defa keşfeden bir bilim adamı Rutherforddur.
  • Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu merkeze çekirdek denir.
  • Atomdaki pozitif yüklere proton denir.
  • Elektronlar çekirdek etrafında gezegenlerin Güneş etrafında dolandığı gibi dairesel yörüngelerde sürekli dolanırlar. Çekirdekle elektronlar arasında çekim kuvveti olduğu için elektronların çekirdeğe düşmemeleri için dolanmaları gerekir. (Yörünge daire şeklinde değil, enerji seviyesine karşılık gelen orbitallerde dolanır).
  • Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden çok büyüktür.
  • Çekirdekteki protonların sayısı (yük miktarı) bir maddenin bütün atomlarında aynı, fakat farklı maddenin atomlarında farklıdır.
  • Çekirdekteki proton (yük) sayısı, elektron sayısına eşittir.
  • Çekirdekteki pozitif yüklerin kütlesi yaklaşık atom kütlesinin yarısına eşittir.

  e) Bohr Atom Modeli (Niels David Bohr 1875–1962) :
  Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre;
  • Elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıklardaki katmanlarda dönerler, rasgele dolanmazlar.
  • (Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron, düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık yayarlar).
  • (Kararlı hallerin tamamında elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörünge izlerler).

  f) Modern Atom Teorisi :
  Günümüzde kullanılan atom modeli, modern atom teorisi sonucu ortaya konmuştur. Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için belirli bir yerleri yoktur. Yani elektronların bulunduğu kabuk kavramı yanlış bir kavramdır. Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler bilinebilir ve elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir. (Elektronların yörüngeleri kesin olarak belli değildir).

  1- De Broglie Atom Teorisi :
  Bohr’ın atom modeli elektronların yörüngeler arası geçişlerinin mümkün kılan“enerji ( kuantum ) sıçramalarını “ açıklamakta yetersiz kalmaktaydı. Bunun çözümü Fransız fizikçi Prens Victor De Broglie tarafından teklif edilmişti. De Broglie bilinen bazı taneciklerin uygun koşullar altında tıpkı elektromanyetik radyasyonlar gibi bazen de elektromanyetik radyasyonlara uygun şartlarda tıpkı birer tanecik gibi davrana bileceklerini düşünerek elektronlara bir sanal dalganın eşlik ettiğini öne sürerek bir model teklif etti. Bu modele göre farklı elektron yörüngeleri çekirdeğin etrafında kapalı dalga halkaları oluşturmaktaydı.

  1- Born Heisenberg’ in Atom Teorisi :
  Almanyalı kuramsal bir fizikçi olan Born Heisenberg’in ilkesini katlamakla beraber bir takım olasılık ve istatistikî hesaplar neticesinde bir elektronun uzaydaki yerini yaklaşık olarak Born Schrödinger’in dalga mekaniği ile kuvantum teorisi arasında bir bağıntı kurdu. Böylece elektronun uzayın bir noktasında bulunması ihtimalinin hesaplana bilineceğini göstermiş oldu.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
maddenin taneciklerden oluştuğu fikri hangi tarihlerde ortaya atılmıştır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi